MENY

Resevillkor

Här kan du ta del av våra fullständiga resevillkor samt läsa om avbeställningsskydd och öppet köp.
Avbeställningsskydd
Vi erbjuder ett avbeställningsskydd som skyddar dig mot kostnader vid avbokning före avresa om det är på grund av sjukdom eller om en nära släkting blir sjuk. Avbeställningsskyddet gäller även om du skulle drabbas av en extrem händelse som du inte kunnat förutse, t.ex. brand i hemmet. Ett godkänt intyg måste alltid kunna uppvisas.

Avbeställningsskyddet kan endast beställas vid bokningstillfället eller innan du har gjort någon inbetalning. Det kan inte beställas därefter, inte heller väljas bort när det väl är betalt. Läs mer i våra kompletterande resevillkor.

Minsta antalet resenärer
Lotus Travel förbehåller sig rätten att ställa in en gruppresa om deltagarantalet understiger 12 resenärer. Då vi har egna kontor i Kina samt långa och goda samarbeten med partners i övriga länder, är vår ambition att resan genomförs även med färre deltagare. För att få ut så mycket som möjligt av en resa är det viktigt att gruppen inte är för stor, därför är våra grupper sällan större än 20-25 deltagare.

Resegaranti
Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet. Det innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

Resevillkor
I vår katalog och här nedan finns Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor, samt våra särskilda villkor som gäller till dess nya har utkommit.

Nedan hittar du också Konsumentverkets standardformulär med information om dina rättigheter som resenär.

Resevillkor för paketresor
Konsumentverkets standardformulär för paketresor

Öppet köp
Du har alltid 10 dagars öppet köp på din resa!

Inom 10 dagar ska anmälningsavgiften vara oss tillhanda förutsatt att du inte bokar din resa nära inpå avresan. Slutlikviden betalas senast 15 dagar innan avresa (med undantag för vissa speciella resor). Vid sena bokningar krävs full betalning omgående. Så länge du inte har betalat något för din resa kan du avboka kostnadsfritt.